Jakie są warunki anulowania umowy kupna-sprzedaży?

Warunki anulowania umowy kupna-sprzedaży mogą się różnić w zależności od sytuacji. Główne przyczyny, które mogą skutkować unieważnieniem umowy to: 1. **Zgoda obu stron:** Umowę można anulować, jeśli zarówno sprzedający, jak i kupujący się na to zgodzą. Na przykład, jeśli kupujący zmieni zdanie lub sprzedający odkryje wadę towaru i zgodzą się na unieważnienie umowy. 2. **Naruszenie warunków umowy:** Jeśli któraś strona nie spełni warunków umowy, to druga strona może ją anulować. Na przykład, jeśli sprzedający nie dostarczy towaru lub towar okaże się inny niż opisany w umowie. 3. **Błąd:** Jeśli jedna ze stron zawarcia umowę pod wpływem błędu, który istotnie wpłynął na treść umowy, to może to być podstawa do jej anulowania. Na przykład, jeśli kupujący mylnie przeczytał cenę towaru i zawarł umowę z mylnym założeniem. Należy pamiętać, że anulowanie umowy może wymagać formalności lub zgody wymienionej w samej umowie. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem.
Sitemap