Jakie są możliwości dostosowania mieszkania do potrzeb osób starszych lub z ograniczeniami ruchowymi?

Jednymi z możliwości dostosowania mieszkania do potrzeb osób starszych lub z ograniczeniami ruchowymi są: 1. Instalacja poręczy: Można zamontować poręcze w łazience, przy schodach czy w innych miejscach, aby osoby starsze mogły się bezpiecznie poruszać. 2. Usuwanie barier architektonicznych: Warto usunąć progi na drodze, zamontować podnoszone toalety, a także szerokie drzwi z uchwytami ułatwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim. 3. Oświetlenie: Ważne jest dobre oświetlenie w mieszkaniu, zwłaszcza na korytarzach czy schodach, aby zapobiec ewentualnym upadkom. 4. Wygodne meble: Meble powinny być tak zaprojektowane, aby umożliwiały wygodne korzystanie z nich, jak na przykład fotele z podnóżkami. 5. Telefon alarmowy: Można zainstalować specjalny telefon alarmowy, który umożliwia szybkie wezwanie pomocy w razie potrzeby. Dostosowanie mieszkania do potrzeb osób starszych lub z ograniczeniami ruchowymi ma na celu zwiększenie ich komfortu i bezpieczeństwa w codziennym życiu.
Sitemap