Czy istnieją jakieś restrykcje dotyczące wynajmu mieszkania (np. minimalny okres wynajmu)?

Tak, istnieją pewne restrykcje dotyczące wynajmu mieszkań. Na przykład, często właściciele mieszkań wymagają, aby najemcy podpisali umowę na określony minimalny okres, na przykład na rok. Oznacza to, że nie można wypowiedzieć umowy przed upływem tego okresu, chyba że obie strony się na to zgodzą. W niektórych przypadkach właściciel może również wymagać wpłacenia kaucji jako zabezpieczenia. Dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy przed wynajęciem mieszkania.
Sitemap