Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące kupna mieszkania dla osób niebędących obywatelami kraju?

Tak, istnieją ograniczenia dotyczące kupna mieszkań dla osób, które nie są obywatelami danego kraju. Na przykład, w Polsce osoby spoza Unii Europejskiej potrzebują zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości. W niektórych krajach wymagana jest także specjalna weryfikacja i zgoda ze strony urzędów. Dlatego przed zakupem należy sprawdzić obowiązujące przepisy w danym kraju.
Sitemap